Εκπρόσωποι Τομέα στη ΓΣ του Τμήματος

Εκπρόσωποι Τομέα στη ΓΣ του Τμήματος :

  1. Ανθούλη Φραγκίσκη, Καθηγήτρια
  2. Χανιώτης Φραγκίσκος, Καθηγητής
  3. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Αν. Καθηγητής
  4. Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αν. Καθηγήτρια
  5. Θαλασσινός Νικόλαος, Επ. Καθηγητής
  6. Καρκαλούσος Πέτρος, Επ. Καθηγητής
  7. Νίνος Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής
  8. Βογιατζάκη Χρυσάνθη, Λέκτορας
  9. Γιαννουλάκη Ελένη, Λέκτορας