Ερευνητικά Εργαστήρια


Εργαστήριο Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής – Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.
Laboratory of Anatomy-Pathological Anatomy & Physiology Nutrition
Ιστοσελίδα :

 


 
Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR
Reliability and Quality Control in Laboratory Hematology

Laboratory of Molecular Microbiology, and Immunology – Micro.Mol

ΦΕΚ Ιδρυσης

Ιστοσελίδα: https://micromol.uniwa.gr/ 

Διευθυντής: Απόστολος Μπελούκας