ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Αιματολογία ΙΙ ΜΕ 6 7 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
6021-6022 Ανοσολογία ΜΕ 7 1 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
6031 Διαπίστευση – Πιστοποίηση ΜΕΥ 2 2 Καρκαλούσος Πέτρος
6041-6042 Ιολογία ΜΕ 6 6 Μπελούκας Απόστολος, Γιαννουλάκη Ελένη
6051-6052 Κλινική Χημεία ΙΙ ΜΕ 6 7 Καρκαλούσος Πέτρος