Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία και πρακτική άσκηση εξειδικευμένων Επιστημονικών Γνώσεων, ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι ικανοί να απασχοληθούν σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, είτε στον Ιδιωτικό τομέα στα εξής εργαστήρια: 
 • Αιματολογίας,
 • Αιμοδοσίας (Τράπεζας Αίματος),
 • Ανοσολογίας, Ιστοσυμβατότητας,
 • Βιοχημείας, Κλινικής Χημείας,
 • Γενετικής,
 • Εγκληματολογίας,
 • Ενδοκρινολογίας (Ορμονολογικά),
 • Ιστοπαθολογίας (Παθολογοανατομίας, Ογκολογίας),
 • Κυτταρολογίας,
 • Μικροβιολογίας, Ιολογίας, Μυκητολογίας, Παρασιτολογίας, Θρεπτικών Υποστρωμάτων,
 • Μοριακής Βιολογίας,
 • Ομφάλιου Αίματος,
 • Ζώων Εργαστηρίου,
 • Πυρηνικής Ιατρικής (ραδιοανασολογία, ακτινοβόληση αίματος και παραγώγων του κλπ),
 • Τοξικολογίας
 • Φαρμακολογίας,
και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.
 

Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση της δυνατότητας οργάνωσης, διοίκησης και σχεδιασμού των παραπάνω εργαστηρίων, όπως επίσης και την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και μεθόδων που αποκτήθηκαν, ύστερα από την απόκτηση 240 πιστωτικών μονάδων.