Πρακτική άσκηση

Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα του Ιατρικού Εργαστηριακού Επιστήμονα, έχει ως στόχο να παράσχει στους φοιτητές την ευκαιρία:

 1. να συνειδητοποιήσουν και να εκτιμήσουν σε ρεαλιστικές συνθήκες το ρόλο που καλούνται να εκπληρώσουν στο χώρο της Υγείας των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών.
 2. να αποκτήσουν τις πρακτικές και εμπειρικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην ορθή λειτουργία του κλινικού Εργαστηρίου.
 3. να συμμετάσχουν αν το επιθυμούν σε ερευνητικά προγράμματα (projects) που γίνονται στον φορέα πρακτικής άσκησης.
 
Οι εργασιακοί χώροι όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι:
 1. Κλινικά εργαστήρια πρωτοβάθμιας υγείας. Πρόκειται κυρίως για ιδιωτικά βιοπαθολογικά εργαστήρια διαγνωστικών κέντρων ή μονοπρόσωπων επιχειρήσεων ελεύθερων επαγγελματιών βιοπαθολόγων.
 2. Κλινικά εργαστήρια νοσοκομείων τριτοβάθμιας περίθαλψης. Πρόκειται για τα εργαστηριακά τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων της Αθήνας και της επαρχίας.
 
Τα εργαστηριακά αυτά τμήματα συνήθως είναι :
 • Αιματολογίας
 • Αιμοδοσίας
 • Ανοσολογίας
 • Βιοχημείας
 • Ιστοσυμβατότητας
 • Κυτταρολογίας
 • Μικροβιολογίας
 • Παθολογικής Ανατομικής

 

Βιοϊατρικά εργαστήρια διαφόρων φορέων του δημοσίου όπως είναι:

 • Μικροβιολογικά και χημικά εργαστήρια ελέγχου τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Μικροβιολογικά, ανοσολογικά, βιοχημικά και εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Τοξικολογικά εργαστήρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
 • Ερευνητικά εργαστήρια δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Συγκεκριμένα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε εργαστήρια και ινστιτούτα Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Διαχείρισης ζώων εργαστηρίου (Πειραματόζωων) κ.α.
 
Στα εργαστήρια και στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) βιομηχανιών που σχετίζονται με την παραγωγή:
 
 • Ιατροδιαγνωστικών προϊόντων,
 • Τροφίμων και ποτών και
 • Φαρμάκων και καλλυντικών.
 
Σε κλινικά εργαστήρια ή εργαστήρια R&D της αλλοδαπής μέσω του προγράμματος ERASMUS.
 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος και συντονίζεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
 
Η επιλογή των φοιτητών για την πρακτική άσκηση γίνεται με τα κριτήρια:
70%: Ο αριθμός των μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί.
30%: O μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί.
 
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης γίνεται με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων της διοργάνωσης της. Συγκεκριμένα, ο τελικός βαθμός προκύπτει από τις παρακάτω ποσοστώσεις:
40%: από την αξιολόγηση του υπεύθυνου επόπτη του φορέα πρακτικής άσκησης.
40%: από την αξιολόγηση του υπεύθυνου επόπτη μέλους ΔΕΠ.
20%: από την αξιολόγηση της επιτροπής πρακτικής άσκησης.
 
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης ορί ει τον τρόπο βαθμολόγησης του μαθήματος «πρακτική άσκηση» από τους επόπτες του φορέα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.