Γνωστικό Αντικείμενο Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης Ιατρικά Εργαστήρια, ή Μedical Laboratory Scientist (MLS), καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας και Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας, Παθολογοανατομίας και Ογκολογίας, Κυτταρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Ζώων Εργαστηρίου, Πυρηνικής Ιατρικής.

Ο Πανεπιστημιακός Τίτλος υπάρχει τόσο στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ως Βιοϊατρικές Επιστήμες, όσο και στις Η.Π.Α., Καναδά, Aυστραλία, ως Ιατρικές Εργαστηριακές Επιστήμες και ο πτυχιούχος ονομά εται Βιοϊατρικός Εργαστηριακός Επιστήμονας (Biomedical Laboratory Scientist, BLS), ή Ιατρικός Εργαστηριακός Επιστήμονας ή Τεχνολόγος (Medical Laboratory Scientist or Technologist, MLS, MLT), αντίστοιχα.