Δομή των Σπουδών – Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών είναι 8 (οκτώ) εξάμηνα. Τα πρώτα (3) τρία εξάμηνα προσφέρουν γνώσεις γενικής και ειδικής υποδομής και είναι κοινά με την Κατεύθυνση «Ιατρικών Εργαστηρίων», την Κατεύθυνση «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας», την Κατεύθυνση «Κοσμητολογίας και Αισθητικής», την Κατεύθυνση «Οδοντικής Τεχνολογίας», και την Κατεύθυνση «Οπτικής και Οπτομετρίας». Τα επόμενα (5) πέντε εξάμηνα προσφέρουν γνώσεις ειδικότητας και ειδικής υποδομής για κάθε Κατεύθυνση αντίστοιχα.

 

Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων ιατρικού περιεχομένου (Σεμινάριο), οπότε δίδεται η δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας σε διδασκαλία και ανάπτυξη ενός θέματος σε βάθος για κάθε γνωστικό αντικείμενο.
Στο τελευταίο εξάμηνο, 8ο (όγδοο) ο φοιτητής της Κατεύθυνσης «Ιατρικών Εργαστηρίων» επιλέγει μαθήματα ελεύθερης επιλογής για να συμπληρώσει τις υπόλοιπες 30 (τριάντα) πιστωτικές μονάδες που λείπουν να ανακηρυχθεί πτυχιούχος.
 

Δύο (2) από τα 20 (είκοσι) προσφερόμενα επιλογής μαθήματα είναι η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση που αποδίδουν στο φοιτητή από 6 (έξι) πιστωτικές μονάδες η καθεμία. Τα υπόλοιπα θεωρητικά μαθήματα, ελεύθερης επιλογής, αποδίδουν στο φοιτητή από 6 (έξι) πιστωτικές μονάδες το καθένα.