Μεταπτυχιακές Σπουδές


Βιοιατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση

ΦΕΚ Ίδρυσης
Ιστοσελίδα : https://tiemps.uniwa.gr/
Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

Διεθύντρια: Μαρία Βενετίκου


Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
Ιστοσελίδα: https://edutech.uniwa.gr/
Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων