Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής Η΄ Εξαμήνου (Κατεύθυνση Ιατρικών εργαστηρίων)

Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής Η΄ Εξαμήνου (Κατεύθυνση Ιατρικών εργαστηρίων)

Προκειμένου να καθοριστεί ο πραγματικός αριθμός των φοιτητών που θα δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής  του Η΄ Εξαμήνου της Κατεύθυνσης Ιατρικών εργαστηρίων, παρακαλούνται οι φοιτητές να τα δηλώσουν και στο αντίστοιχο eclass.